Ramy kompetencji

Opis

“Druga generacja” standardów kompetencji dla następujących obszarów zawodowych:

 • Zarządzanie w administracji biznesowej
 • Zarządzanie w inżynierii chemicznej
 • Zarządzanie w przedsiębiorczości społecznej
 • Szkolenia i rozwój
 • Zarządzanie innowacjami.

Ramy kompetencji będą skupione na bardziej kompleksowym ujęciu wymagań związanych z pełnieniem „wyższego szczebla” ról zawodowych.

Treść

Opracowywane ramy kompetencji będą zaprojektowane w taki sposób, aby:

 • Prezentowały aktualną wiedzę na temat bieżących wymagań związanych z pracą w danym zawodzie/ obszarze zawodowym;
 • Były adekwatne dla „wysokiego szczebla”/ menadżerskich ról zawodowych, dla których szczególnie istotna jest swoista „dyskrecja” opisów kompetencji oraz wrażliwość w interpretacji wynikająca ze specyfiki kontekstu wykonywania niektórych zawodów;
 • Pasowały i było możliwe do użycia dla pełnego spektrum możliwości zatrudnienia w danym zawodzie (dla wszystkich możliwych ról, specjalności itp.);
 • Były w stanie dostosować się do z mian powodowanych np. ewolucją praktyki zawodowej, rozwojem technologicznym, zmianami form organizacji pracy itp.;
 • Unikały określania, odgórnego definiowania możliwych warunków pracy w danym zawodzie, kultury organizacyjnej, ograniczeń związanych z płcią itp.;
 • Były łatwe w interpretacji i wykorzystaniu dla różnych celów;
 • Wspierały kwalifikacje oparte o rezultaty i punkty kredytowe (były kompatybilne z systemami EQF, ECVET, ECTS).