Podręcznik metodyczny

Opis

Podręcznik metodyczny ma na celu pomoc w identyfikacji, wyborze i zastosowaniu odpowiedniej metodologii przeprowadzenia badań, skonstruowania i ewaluacji ramy/ standardu kompetencji dla zawodów złożonych/ „wyższego szczebla”.

Podręcznik jest zaprojektowany w sposób umożliwiający jego użytkowanie dla dowolnego obszaru zawodowego (poziom 5+ EQF).

Treść

  • Koncepcje i modele opisywania kompetencji (np. ujęcie wewnętrzne i zewnętrzne, model Mansfield-Mathewsa, epistemologicznych model awansu Wincha, pojęcie „potencjału/ możliwości” wg Stephensona, model drugiej generacji standardów kompetencji wg Lestera, model nabywania umiejętności wg Dreyfusa);
  • Metody badań i opracowywania ram/ standardów kompetencji (np. Metoda incydentów krytycznych, analiza behawioralna, analiza zadań zawodowych, analiza funkcjonalna, mapowanie ról, DACUM, Delphi i inne).