• Home
  • Rezultaty
  • Programu szkolenia autorów ram kompetencji zawodowych

Programu szkolenia autorów ram kompetencji zawodowych

Opis

Program 5-dniowego szkolenia, rozwijającego wiedzę i umiejętności konstruowania użytecznych i efektywnych standardów, ram, profili kompetencji zawodowych. Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom wszystkich sektorów uczestniczących w procesach standaryzacji kompetencji zawodowych (edukacja, gospodarka, NGO).

Treść

  • Koncepcje i modele opisów kompetencji, podejście “wewnętrzne” i „zewnętrzne”;
  • Kluczowe cechy – kontekst, elastyczność, odporność na zmiany, kwestie dyskryminacji, odpowiedni poziom szczegółowości, efektywne komunikowanie;
  • Poziom kompleksowości, próg dostępności, poziom progresu;
  • Wybór i zastosowanie odpowiednich metod na etapie badania oraz opracowywania treści ramy, standardu, profilu;
  • Strukturyzacja treści ramy, standardu, profilu kompetencji zawodowych;
  • Formułowanie zapisów (zachowanie logiki, jasności i czytelności stosowanego języka, możliwości dokonania oceny);
  • Najczęściej spotykane problemy i pułapki;
  • Konsultacje i testowanie, w tym dobór próby i metod, definiowanie czynników ryzyka, analiza rezultatów.