O projekcie

Streszczenie

ComProCom to projekt programu Erasmus + ukierunkowany na rozwój metodyki opisywania kompetencji zawodowych, szczególnie w odniesieniu do zawodów bardziej złożonych. W projekcie udział biorą partnerzy z sześciu krajów Unii Europejskiej, którzy opracują i przetestują ramy kompetencji zawodowych dla wybranych przez siebie obszarów działalności zawodowej. Powstanie przewodnik metodyczny, program kursu dla osób opracowujących standardy kompetencji zawodowych oraz publikacje naukowe prezentujące rezultaty projektu w kontekście aktualnych i wyłaniających się teorii oraz praktyk związanych z kompetencjami zawodowymi, sposobami ich uzyskania, potwierdzania, standaryzacji. Prace projektowe biegną od września 2015 i potrwają dwa lata.

Opis

Projekt ComProCom został zaplanowany w sposób umożliwiający doskonalenie sposobu opisywania kompetencji zawodowych, szczególnie w odniesieniu do złożonego charakteru pracy w zawodach „wyższego szczebla”. Największe wyzwanie stanowi koncepcja i rozumienie pojęcia „kompetencje” oparte o analizę rezultatów pracy.

Projekt wynika z międzynarodowego zainteresowania „drugą generacją” standardów kompetencji zawodowych, które pojawiły się w ciągu minionej dekady w Wielkiej Brytanii. Podejście to charakteryzuje się zwięzłością, ale jednocześnie holistycznym ujęciem tworzonych opisów. Pierwsze badania wskazują, że umożliwia ono ewolucję standardu, bez potrzeby częstych i kosztownych analiz.

Nowe podejście oparte jest na kilku założeniach w odniesieniu do pojęcia „kompetencje”:

  • zewnętrzne lub oparte na aktywności, rozumiane głównie, jako to, co praktycy w danym zawodzie muszą być w stanie wykonywać, a nie jako zestaw ich wiedzy, umiejętności i innych atrybutów,
  • odśrodkowe – skupia się na kwestiach najważniejszych dla zawodu lub obszaru pracy, zamiast na wszelkich możliwych rolach, które jego przedstawiciele mogą pełnić,
  • uniwersalne – możliwe do zastosowania dla różnych specjalizacji, ról i kontekstów pracy zawodowej, bez potrzeby tworzenia struktury różnicującej elementy podstawowe i specjalistyczne standardu.

W projekcie udział biorą partnerzy z sześciu krajów Unii Europejskiej, którzy opracują i przetestują ramy kompetencji zawodowych dla wybranych przez siebie obszarów działalności zawodowej:

  • Austria: Administracja w biznesie
  • Niemcy: Inżynieria chemiczna
  • Grecja: Przedsiębiorczość społeczna
  • Irlandia: Szkolenia i rozwój
  • Polska: Zarządzanie innowacjami.

W ramach projektu powstanie również stałe forum wsparcia teoretyków i praktyków standaryzacji kompetencji zawodowych promujące przykłady dobrych praktyk, wyniki badań empirycznych oraz teoretycznych konceptualizacji pojęcia kompetencji zawodowych.