2 spotkanie Partnerstwa

2 spotkania partnerstwa projektu ComProCom odbyło się w Dreźnie, w dniach 2-4 luty 2016. Zaprezentowany został pierwszy rezultat współpracy instytucji partnerskich: Raport „Modele kompetencji i ich zastosowanie w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego sześciu krajów Unii Europejskiej”.

Przedstawiciele instytucji partnerskich zostali w trakcie spotkania w Dreźnie przeszkoleni w zakresie nowej metodologii tworzenia ram kompetencji. Będzie ona zastosowania w krajach partnerskich do przygotowania przykładowych ram kompetencji dla wybranych obszarów zawodowych.