Spotkanie inauguracyjne

Kick off meeting ComProCom

Spotkanie inaugurujące projekt ComProCom odbyło się w dniach 4-5 listopada 2015 roku w Wiedniu. Uczestniczył w nim ekspert zewnętrzny - Petra Stöhr z austriackiego ośrodka badawczego w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (IBW -Institut fur Bildungsforschung der Wirtschaft).

Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w pogłębionej analizie podstaw teoretycznych dotyczących standaryzacji kompetencji zawodowych w Europie i na świecie. Warsztaty i dyskusję poprowadził dr. S. Lester.