4 spotkanie Partnerstwa

4 spotkanie Partnerstwa

Czwarte spotkanie partnerstwa projektu ComProCom odbyło się w dniach 8-9 lutego 2017 roku. Gospodarzem był InstytutTechnologii Eksploatacji-PIB w Radomiu. Główny celem spotkania stanowiła prezentacja i dyskusja projektów ram/standardów kompetencji zawodowych opracowywanych w poszczególnych krajach partnerskich oraz planów ich dalszego rozwoju i zastosowania.

W pierwszym dniu spotkania udział wziął ekspert standaryzacji kompetencji zawodowych - dr Michał Butkiewicz, który wniósł cenny wkład w dyskusję nad dotychczasowymi rezultatami projektu. Drugi dzień poświęcony był pracy nad przewodnikiem metodologicznym oraz programem szkolenia dla autorów ram/kompetencji zawodowych. Dyskutowano również koncepcję oraz kwestie organizacyjne dotyczące konferencji wieńczącej dwuletnią współpracę w ramach projektu ComProCom.

Kolejne, finałowe spotkanie Partnerstwa zaplanowano na dzień 12 czerwca 2017 r. Odbędzie się ono w siedzibie lidera projektu - EETAAw Atenach.