Το έργο

Σύντομη επισκόπηση

Το Έργο ComProCom εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 - Strategic Partnerships for vocational education and training και υλοποιείται σε 6 χώρες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για επαγγέλματα σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν πέντε πλαίσια επαγγελματικής ικανότητας που θα δοκιμαστούν πιλοτικά στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Θα παραχθεί επίσης ένας μεθοδολογικός οδηγός, εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη πλαισίων επαγγελματικής ικανότητας, επιστημονικά άρθρα που θα εντάξουν την προσέγγιση του έργου στο πλαίσιο των νέων θεωριών και πρακτικών σε σχέση με την περιγραφή επαγγελμάτων και διαδρομών, ενώ κάθε εταίρος θα αναπτύξει και εφαρμόσει ένα πλαίσιο επαγγελματικής ικανότητας. Το έργο είναι διετές, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2015 και διάρκεια μέχρι τον Αύγουστο 2017.

Περιγραφή

Το ComProCom σχεδιάστηκε ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται και παρουσιάζεται η επαγγελματική ικανότητα, ειδικά όταν πρόκειται για σύνθετη εργασία σε υψηλά ιεραρχικά θέσεις, όπου οι βάσει αποτελεσμάτων αντιλήψεις περί επαγγελματικής ικανότητας αποτελούν μια σοβαρή πρόκληση.

Το έργο προέκυψε από το διεθνές ενδιαφέρον για μια λεγόμενη ‘δεύτερης γενιάς’ προσέγγιση της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας σε ορισμένα επαγγέλματα στη Μεγάλη Βρετανία. Η προσέγγιση του έργου είναι ταυτόχρονα συνοπτική και ολιστική, μοιάζει δε να είναι στιβαρή και ανθεκτική στις αλλαγές ώστε να μην χρειάζεται συχνά αναθεώρηση.

Η προσέγγιση του έργου μπορεί να χαρακτηριστεί ως:

  • Εξωτερική ή βασισμένη-στη-δραστηριότητα: ασχολείται δηλαδή με αυτά που απαιτούνται από την θέση εργασίας στην οποία αναφέρεται το πλαίσιο επαγγελματικής ικανότητας
  • Εξωστρεφής (από το κέντρο προς τα έξω): επικεντρώνεται στις απαιτήσεις που βρίσκονται στο πυρήνα της υπό εξέταση θέσης απασχόλησης και όχι σε όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να εκτελέσει κάποιος
  • Καθολική: εφαρμόζεται εξ ίσου σε διαφορετικές ειδικεύσεις, ρόλους και πλαίσια, και χωρίς να απαιτείται μία δομή του τύπου ‘βασική και ειδικότητα’

Η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή των πλαισίων επαγγελματικής ικανότητας θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Αυστρία: Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Γερμανία: Επιβλέπων στη χημική βιομηχανία
  • Ελλάδα: Διοίκηση Κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Ιρλανδία: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
  • Πολωνία: Διαχείριση της Kαινοτομίας

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί επίσης ένα φόρουμ στήριξης για οργανισμούς, επαγγελματικούς φορείς, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς για τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με θέμα την πρακτική, την έρευνα και την θεωρία σχετικά με την επαγγελματική ικανότητα.