Πλαίσια Επαγγελματικής Ικανότητας

Περιγραφή

Δεύτερης γενιάς’ πλαίσια επαγγελματικής ικανότητας για τις θέσεις:

 • Διοίκηση Κοινωνικής Επιχείρησης
 • Διαχείριση της Καινοτομίας
 • Επιβλέπων χημικής βιομηχανίας
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τα πλαίσια εστιάζονται στην ανάδειξη των σύνθετων απαιτήσεων που συνδέονται με τις παραπάνω, υψηλού ιεραρχικού επιπέδου, θέσεις.

Περιεχόμενα

Τα πλαίσια επαγγελματικής ικανότητας σχεδιάζονται ώστε να:

 • Παρουσιάσουν τις ουσιαστικές απαιτήσεις για επαγγέλματα και ρόλους
 • Περιγράψουν επαρκώς τους υψηλού επιπέδου επαγγελματικούς ρόλους για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται αυξημένη κριτική ικανότητα, αντίληψη ενός σύνθετου περιβάλλοντος και διακριτικοί χειρισμοί.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πλαίσιο και ειδικότητα που αναφέρεται στο επάγγελμα / ρόλο.
 • Είναι ανθεκτικά στις αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές, στην τεχνολογία και στις μορφές οργάνωσης.
 • Αποφεύγουν υποθέσεις γιατί εργασιακές πρακτικές, την οργανωτική κουλτούρα και τους ρόλους στους οποίους ενυπάρχουν/που εμπεριέχουν έμμεσα πολιτιστικές ή φυλετικές διακρίσεις.
 • Είναι κατανοητά και εύχρηστα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
 • Υποστηρίζουν πιστοποιήσεις βάσει αποτελεσμάτων και αξιολογήσεις εντός των συστημάτων που αντιπροσωπεύουν οι EQF, ECVET και ECTS.