• Αρχική
  • Προϊόντα
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης για σχεδιαστές πλαισίων επαγγελματικής ικανότητας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για σχεδιαστές πλαισίων επαγγελματικής ικανότητας

Περιγραφή

Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 5 ημερών που θα εφοδιάσει σχεδιαστές, εμπειρογνώμονες και στελέχη από τους χώρους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βιομηχανίας και άλλων κλάδων της οικονομίας με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές ώστε να σχεδιάσουν έγκυρα και αποτελεσματικά περιγράμματα για επαγγελματικά πλαίσια ικανοτήτων ή επαγγελματικών περιγραμμάτων για τον τομέα τους.

Περιεχόμενα

  • Έννοιες και μοντέλα ικανότητας – εσωτερικές και εξωτερικές προσεγγίσεις
  • Βασικές ιδιότητες – επάρκεια/κάλυψη πλαισίου, ευελιξία/ελαστικότητα/αντοχή στις αλλαγές, αμεροληψία, κατάλληλος βαθμός λεπτομέρειας, αποτελεσματική επικοινωνία
  • Βαθμός επαγγελματικής πολυπλοκότητας, κατώτερο όριο και επίπεδο/βαθμός/σημείο προόδου
  • Επιλογή και χρήση διαφορετικών μεθόδων ώστε να μελετηθεί και να αναπτυχθεί το περιεχόμενο/πλαίσιο των περιγραμμάτων ικανότητας
  • Δόμηση/Σχεδιασμός των περιγραμμάτων επαγγελματικής ικανότητας
  • Σύνταξη δηλώσεων ικανότητας – συμπεριλαμβάνει την λογική, την σαφήνεια των δηλώσεων, την δυνατότητα αξιολόγησης
  • Κοινά/Συνήθη προβλήματα και παγίδες
  • Διαβούλευση και εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων δειγματοληπτικής επιλογής, και επίλυσης μεθοδολογικών προβλημάτων.

Μεταφόρτωση

Υλικά για την υποστήριξη του προγράμματος περιλαμβάνονται στο τμήμα Μεθοδολογικός Οδηγός της ιστοσελίδας.