Ευρωπαϊκό Συνέδριο 13/6/2017, Αθήνα

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του συντονιστή του διακρατικού έργου Communicating Professional Competence – ComProCom, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for Vocational Education and Training, διοργάνωσε Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα :

Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικής Ικανότητας

την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:30 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Wyndham Grand, Μεταξουργείο).

Με το Συνέδριο ολοκληρώθηκε το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας και, στο ίδιο πλαίσιο, τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.