• Home
 • Rezultaty
 • Programu szkolenia autorów ram kompetencji zawodowych

Programu szkolenia autorów ram kompetencji zawodowych

Opis

Program 5-dniowego szkolenia, rozwijającego wiedzę i umiejętności konstruowania użytecznych i efektywnych standardów, ram, profili kompetencji zawodowych. Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom wszystkich sektorów uczestniczących w procesach standaryzacji kompetencji zawodowych (edukacja, gospodarka, NGO).

Treść

 • Koncepcje i modele opisów kompetencji, podejście “wewnętrzne” i „zewnętrzne”;
 • Kluczowe cechy – kontekst, elastyczność, odporność na zmiany, kwestie dyskryminacji, odpowiedni poziom szczegółowości, efektywne komunikowanie;
 • Poziom kompleksowości, próg dostępności, poziom progresu;
 • Wybór i zastosowanie odpowiednich metod na etapie badania oraz opracowywania treści ramy, standardu, profilu;
 • Strukturyzacja treści ramy, standardu, profilu kompetencji zawodowych;
 • Formułowanie zapisów (zachowanie logiki, jasności i czytelności stosowanego języka, możliwości dokonania oceny);
 • Najczęściej spotykane problemy i pułapki;
 • Konsultacje i testowanie, w tym dobór próby i metod, definiowanie czynników ryzyka, analiza rezultatów.

Pobierz

 • Programu szkolenia autorów ram kompetencji zawodowych Spodziewany w czerwcu 2017